ginyard production

skapar möjlighet för dig att hitta din egen kreativa process i livet och redskap för välbefinnande och balans i din vardag!


Drivs av mig, Kathleen Ginyard.

Jag är Kultur- och medieproducent, beteendevetare, pedagog och arbetar med utredning/utvärdering samt är även internationellt certifierad yoga- och meditationslärare inom kundaliniyoga samt Ayurvedisk hälsorådgivare-massör/behandlare.


Min tanke

är att kunna få dela med mig av mina egna erfarenheter och upplevelser inom alla mina kompetenser.

Jag har alltid arbetat med och för människor. I vård-, omsorgs-, serviceyrken. Där har funnits praktiska och påtagliga möten som gett och ger mig mycket erfarenhet om hur vi människor fungerar, som individer och i grupp. Den kunskapen och de erfarenheterna har jag stor nytta av i mitt nuvarande arbete som Kultur- och medieproducent samt Kundaliniyoga- och meditationslärare/Ayurveda.

 

Arbetsområden:

 • Samordnare/projektledare/producent/arrangör
 • Administratör
 • Pedagogisk verksamhet
 • Utredning-utvärdering
 • Beteendevetare
 • Föreläsare
 • Utställningsguide

Kulturpedagogisk utrednings- och utställningsverksamhet i projektform.

 • pedagogiska program för museer, företag, kommuner och landsting
 • utställningsproduktion
 • projektledning
 • kvalitativa utvärderingar
 • Kundaliniyoga/meditationslärare för ALLA i alla åldrar med alla förutsättningar!
 • Ayurveda-rådgivare/massör/behandlare -

A branch of Rajah Ayurveda in Sweden


Helhet och samordning, förmedla/gestalta kunskap/information/hälsa

 

kommunikation

kunskap

kultur

helhetshälsa
Varmt välkommen!