ginyard production

är ett enmansföretag med uppdrag inom kultur/medie/pedagogisk verksamhet och utredning/utvärdering.

 

Master i Kultur och media vid Linköpings universitet 2001.

Vidare har jag bland annat studerat vuxenpedagogik, pedagogik, strategiskt personalarbete och gruppdynamiska processer.

Avslutade till våren 2008 en masterutbildning i Program Evaluation vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

 

Jag har mer än 20 års yrkeserfarenhet av arbete med människor inom olika områden i samhället. När det gäller former av utvärdering är det främst kvalificerad uppföljning, processutvärdering och fallstudier som varit aktuella. Har haft uppdrag för Campusrådet vid Linköpings universitet när det gällt utredningar av olika projekt som exempelvis utvärdering av kompetensutveckling för studievägledare och utvärdering av arbete kring integrering av gymnasieungdomar i universitetsvärlden under 2003/2004. 2003 presenterade jag också en utvärdering av mentors/adeptprogrammet CALAM (Citiziens And Learners As Mentors) vid en konferens i Manchester, UK. Ett internationellt samarbetsprojekt mellan UK, Litauen, Danmark, Sverige och Spanien, Socrates – Education and Culture. 2006 utförde.

Utvärdering i projektet Kultur mitt i arbetet för Söderköpings kommun och våren 2007 en kartläggning av den museipedagogiska verksamheten Utställningen kommer vid Regionmuseum Västra Götaland. Den senare som förberedande rapport inför en utvärdering av verksamheten.

 

Jag är också medlem i Svenska utvärderingsföreningen!

 

Dessutom även artist:

Dans och sång-framträdanden – The GoldenRhythm Sisters