Kundaliniyoga och Ayurveda

 

Yoga är ett väl beprövat system för personlighetsutveckling – mer än 5000 år gammalt! Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, förening mellan din fysiska kropp och ditt inre, din själ.

 

Kundaliniyoga är en av de ursprungliga yogaformerna från Indien. Den har utövats på samma sätt i alla tider och kom till västvärlden i slutet av 1960-talet med en indisk mästare, Yogi Bhajan.


I kundaliniyoga används en kombination av rörelser, kroppsställningar, medveten andning, ljud i form av mantran och ibland gong, meditationer och avslappning i en förutbestämd ordning.


Ordningen, det bestämda mönstret , är sedan urminnes tider utprövat för viss bestämd effekt på kroppen, dina organ, din sinnesstämning. Det är en skonsam men effektiv träningsform ofta kallad för hushållsyoga då den är enkel att ta till sig och utöva i vardagen.

 

Kundaliniyoga ökar din självkännedom och medvetenhet både kroppsligt och själsligt, den kallas för medvetenhetens yoga. Yogan har många positiva effekter på din kropp. Din ämnesomsättning ökar, ditt blodtryck balanseras, immunförsvaret strärks, din lungkapacitet ökar (vilket är bra för astmatiker och allergiker), din hållning förbättras, du stärker kotpelare och leder, blir mer rörlig. Ditt lugn ökar och du blir mer mentalt avslappnad. I yogan strävar vi efter att lösa upp blockeringar, öka energi fysiskt och psykiskt samt balansera dig som helhet och öka din kontakt med dig själv.


Skräddarsydd svensk kollektion av yogakläder med traditionell design, idé Kathleen Ginyard.

Kontakta mig om du är intresserad!Ayurveda är en enkel, praktisk vetenskap om livet, principer och praxis som utvecklats genom många årtusenden. Den ayurvediska vetenskapen bygger på förvärvad kunskap genom beprövad erfarenhet och i nutid kontrollerad organiserad testad verksamhet. Det ayurvediska systemet är tillämplig universellt för alla som söker harmoni och fred. De klassiska ayurvediska texterna diskuterar alla former av vetenskap som biologi, toxikologi och ämnen som filosofi och teologi.

Ordet ayurveda består av två sanskrit termer - Ayu betyder liv och Veda betyder kunskap. Ayurveda = kunskap om liv eller vetenskapen om livet. Det definieras som vetenskap, genom vilken man kan få kunskap om ett balanserat levnadssätt. Andra grundläggande begrepp i ayurvediska systemet är Saptha Dhathus (kroppsvävnader), Srotas (kanaler), Ama (toxiner) och treenighet av livet - kropp, sinne och inre medvetenhet.

Ayurveda har sina egna åsikter om principer och livsfilosofi. Det ayurvediska systemet beskriver människan som ett universum i sig själv som en del av kosmiska krafter. Existensen är oupplösligt sammanflätad med den totala kosmiska manifestationen. Hela universum, liksom kroppen består av fem grundelement. Dessa element är jord, vatten, eld, luft och det som omger oss.

Enligt ayurvedisk medicin, består kroppen av tre primära livskrafter, som är Vatha, Pitha och Kapha. Dessa tre doshas kallas tridoshas. En balans mellan dessa livskrafter är nödvändig för en balanserad hälsa. Varje obalans bland tridoshas kan orsaka ett tillstånd av ohälsa eller sjukdom enligt Ayurvedan. Ayurvediska systemet säger att obalans är effekten av den konstanta reaktionen av den inre miljön i kroppen i samband med förändringar i den externa miljön. Det krävs att vi får tillbaka neutralitet i balansen mellan de tre doshorna, för ​​att på så sätt få tillbaka ett sunt och balanserat tillstånd.

Det första steget i ayurvedisk metod är att bestämma konstitutionen hos en person. Det betyder att det är individen som diagnostiseras först och inte sjukdomen. Samma tillstånd kan förekomma i olika former hos olika personer eftersom deras konstitution inte är samma. På grund av denna variation balanseras varje individ utifrån sina egna förutsättningar och behov med massage, behandlingar och örtpreparat unikt för att nå en naturlig balans.Mail info@ginyardproduction.se, sms/telefonsamtal 0704-104922 (Jan) 0709-589645 (Kathleen)Ängsbacken Övre vid Göta kanal

E 22 från Norrköping mot Söderköping (Kalmar). Åk ca 1 mil, tag höger mot Mariehov, åk 2 km, tag höger vid skylt "YOGA", åk 100 m, tag vänster i Y-kors, åk 400 m. Vägen tar slut vid öppna järngrindar. Du är framme.


Vi ber om din investering insatt på:

Bankkonto 9023.30.869.29/Swish0704-104922


Kontant betalning möjlig på plats vid startVARMT VÄLKOMMEN till GRÖN HÄLSA mitt i naturen!